Hotelová akadémia Ľ. Wintera s vynikajúcim úspechom na SOČ

V dňoch 26. apríla 2011 – 29. apríla 2011 sa uskutočnila celoštátna prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti v Trenčíne pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Eugena Jurzycu a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Pavla Sedláčka.  V 17 odborných kategóriách súťažilo viac ako 260 najlepších riešiteľov krajských kôl.

Žiaci Hotelovej akadémie Ľ. Witnera po víťazstvách v krajskom kole bodovali aj na tejto celoštátnej prestížnej súťaži, ktorá má už 33 – ročnú tradíciu. Adam Petrikovič sa stal absolútnym víťazom odbornej kategórie 15 – Ekonomika a riadenie s vypracovaným podnikateľským plánom Reštaurácia BAOBAB. Ako sám povedal, je veľmi šťastný z tohto vzhľadom na silnú konkurenciu. V novovytvorenej kategórii 08- Hotelierstvo a cestovný ruch sa na 3. mieste umiestnili Denisa Hochelová a Lukáš Marcinka s prácou Nové trendy v cestovnom ruchu. Sme veľmi radi úspechu týchto žiakov aj v súvislosti s tým, že práve Hotelová akadémia Ľ. Wintera  stála pri vzniku tejto novej kategórie. Sme hrdí, že po týchto umiestneniach sa na škola stala najúspešnejšou školou v rámci Trnavského samosprávneho kraja v školskom roku 2010/2011 v tejto súťaži.

Výrazný  podiel na odbornej tvorivosti práve týchto má konzultantka Ing. Erika Zelenayová, ako aj celý tím učiteľov predmetovej komisie teoretických odborných predmetov, ktorí sú právom hrdí na svojich žiakov. Ako povedala Ing. Erika Zelenayová: „ Naši žiaci opäť presvedčili, že ich kvalita je na vysokej úrovni“.