Informatická súťaž iBobor

Vo štvrtok 10. novembra 2022 sa 47 žiakov prvých ročníkov zúčastnilo informatickej súťaže iBobor. Žiaci súťažili online v kategórii Junior. Čo je ibobor? V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Naši žiaci súťažili v súťažnej kategórii Junior. Súťaž pozostávala z piatich ľahkých, piatich stredne náročných a piatich ťažkých úloh. Na vyriešenie bolo vyhradených 40 minút. Úspešnými riešiteľmi sa stali 4 žiaci: z 1. B triedy – Merka Martin, z 1. C triedy – Halajová Adela, Horváthová Timea a Šarudiová Diana. Z pomedzi úspešných riešiteľov dosiahla najvyšší 92,23 percentil Diana Šarudiová z 1. C triedy. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ostatným žiakom ďakujeme za účasť v súťaži.