Matematické súťaže

V školskom roku 2012/13 sa žiaci našej školy zapojili do 2 matematických súťaží - Klokan a Pangea.

Klokana riešilo 42 žiakov prvého až tretieho ročníka. V kategórii Kadet súťažilo 21 žiakov, v kategórii Junior tiež 21 žiakov. V kategórii Kadet bol úspešný riešiteľ Adam Blažo z 2.A triedy s percentilom 83,1%. V kategórii Junior bola úspešnou riešiteľkou Veronika Šmelcerová z 3.A triedy s percentilom 82,5%.

Do súťaže Pangea sa zapojilo 77 žiakov 1. ročníka, 86 žiakov 2. ročníka a 53 žiakov 3. ročníka. Najväčší počet bodov vo svojej kategórii získali: Martin Gábel z 1. D triedy, Natália Ottingerová z 1.A triedy, Lucia Balážiková z 2.C triedy a Veronika Šmelcerová z 3.A triedy.