Úspech hotelákov na krajskej prehliadke SOČ

Dňa 4. apríla sa uskutočnilo krajské kolo súťažnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti v Rakoviciach, kde našu školu reprezentovali žiaci Petra Líšková, Patrícia Szoradová, Jozef Masárik a Martin Ščasný. Na 35. ročníku celoštátnej prehliadky SOČ v Nových zámkoch nás bude reprezentovať v odbore Ekonomika a riadenie Jozef Masárik, ktorý postúpil z 1. miesta, Petra Líšková v odbore Problematika voľného času, ktorá postúpila z 2. miesta a Martin Ščasný v odbore Hoteliérstvo /HORECA/, gastronómia, cestovný ruch, ktorý postúpil taktiež z 2. miesta.

Všetkým súťažiacim gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.