Podkategórie

Besedovali sme o Winterovi

Ľudovít Winter celý život venoval rozvoju kúpeľníctva, hotelierstva a mestu Piešťany. Inicioval založenie školy školy pre hotelierov. Jeho myšlienka založiť hotelovú akadémiu v Piešťanoch podľa vzoru švajčiarskej školy v Laussane sa dočkala praktickej realizácie v roku 1946.

Pri príležitosti 140. výročia narodenia Ľudovíta Wintera sme usporiadali besedu s Ing. Ninou Stankovskou, vnučkou I.Wintera.


Odkaz na článok v PT