Podkategórie

CHARITATÍVNY AUKČNÝ SALÓN "ADELI"

Prvá charitatívna aukcia výtvarného umenia v Piešťanoch sa uskutočnila 12. októbra 2011 v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána. Pre deti i dospelých postihnutých mozgovou obrnou sa vyzbieralo 2110 eur. Žiaci našej školy pri tejto príležitosti  pripravili raut ( III. D trieda s triednou učiteľkou Ing. Michálekovou).