Podkategórie

Čo by ste mali vedieť o FEM SPU v Nitre

Dňa 14. novembra 2023 sa žiaci našej škole zúčastnili prednášky o možnosti štúdia na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerity v Nitre. Fakulta ekonomiky a manažmentu je jednou zo šiestich fakúlt  SPU v Nitre a jej poslaním je vzdelávať, uskutočňovať výskum a poskytovať poradenstvo v oblasti ekonómie a manžmentu s dôrazom na reflektovanie celospoločenského vývoja a potrieb jednotlivých subjektov spoločnosti ako aj najnovších vedecko-výskumných poznatkov v odbore.

FEM SPU v Nitre patrí počtom študentov k najväčším fakultám univerzity a nezanedbateľný je aj najvyšší počet zahraničných študentov, študujúcich na fakulte čo svedčí o jej dobrom mene nielen v domácom, ale aj medzinárodnom prostredí. Fakulta poskytuje kvalitné ekonomické a manažérske vzdelanie v rámci akreditovaných študijných programov na všetkých troch stupňoch štúdia.