Podkategórie

Démon alkohol - beseda

V utorok 28.3.2017 sa uskutočnili vo viacúčelovej sále dve besedy na tému Démon alkohol.

Zúčastnilo sa ich  100 žiakov ubytovaných v školskom internáte zo všetkých výchovných skupín.

Robert  Mikla žiakom priblížil prostredníctvom vlastného životného príbehu problematiku vzniku alkoholovej závislosti. Aktívne zapájal žiakov do priebehu besedy, riešili  modelové situácie plné empatie,  citového prežívania, spoločne hľadali odpovede na otázky čo je alkohol, kto je alkoholik, vyjadrovali svoje myšlienky a pocity. Zaujímavým spestrením podujatia bol spev a hra na gitare, ktorú žiaci odmenili búrlivým potleskom. A hoci si niektorí žiaci spočiatku mysleli, že čas vymedzený na besedu je dlhý, ušiel im závratne rýchlo ...  Robo ochotne a so záujmom odpovedal na ich individuálne otázky aj po ukončení besedy.

A  ako hodnotia žiaci realizované podujatie?

Prívlastkami -  úžasné, zaujímavé, tvorivé, netradičné, plné zážitkov, emotívne, správne okorenené štipkou humoru, hudby, dobre pripravené, prínosné, realizované v príjemnej atmosfére ...