Podkategórie

Deň narcisov

Študenti aj učitelia našej školy sa aktívne zapojili do akcie Deň narcisov a prispeli do finančnej zbierky Ligy proti rakovine čiastkou 175,00 €. Poďakovanie TU