Podkategórie

Deň učiteľov

Deň učiteľov je spätý s menom učiteľa národov - Jána Amosa Komenského, ktorý sa svojou učiteľskou činnosťou zaradil medzi významné osobnosti. Presadzoval poskytnutie vzdelania ľuďom bez rozdielu rasy a sociálneho postavenia. Bol hlboko presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším. A preto si aj zamestnanci hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch pripomenuli tento sviatok spoločným slávnostným pracovným posedením.