Podkategórie

Deň Zeme u Ekohotelákov

Ekohoteláci sa zapojili do výzvy „Skvelá jar so Stromom života“ a pomáhali pri sadení stromčekov a kríkov v našom školskom areáli. Cieľom podujatia bola výsadba novej zelene v areáli našej školy, revitalizácia rozkopaného pásma po oprave plynového potrubia, výsadba zeleného záhonu pozdĺž príjazdovej komunikácie.

Vybrali sme stálo-zelené kríky, ale aj kvitnúce kríky, trvalky a trávy. Takáto výsadba je priateľská pre opelivý hmyz a spĺňa aj estetickú požiadavku v každom ročnom období. Týmto sme podporili zelený manažment a environmentálnu výchovy žiakov a pedagógov našej školy. Žiaci získali zručnosti spojené s výsadbou zelene a následnou potrebnou starostlivosťou.

Výsadbou sa snažíme znížiť CO2 v ovzduší, pomôcť opeľovaniu,  zachovať a obnoviť biodiverzitu, ochranu pôdy, zveľadiť priestor a vytvoriť zdravšie, zelenšie a krajšie prostredie v okolí školy.