Podkategórie

DSD diplomy odovzdával veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko - pán Dr. Axel Hartmann

Dňa 12. mája 2011 odovzdával DSD diplomy žiakom gymnázií z Trenčína, Dubnice nad Váhom, Prievidze a Hotelovej akadémie Ľ Wintera pán veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko Dr.Axel Hartmann vo viacúčelovej sále školy.

DSD diplom(Nemecký jazykový diplom) je medzinárodne uznávaná skúška z nemeckého jazyka pripravená stálou Konferenciou ministrov školstva spolkových zemí SRN so sídlom v Bone, je uznávaná na najvyššej úrovni v európskom referenčnom rámci a získanie jazykového diplomu DSD preukazuje výborné vedomosti  nemeckého jazyka, literatúry a reálií a rozvoj interkultúrnej kompetencie.

 


Odkaz na Schulen:Partner der Zukunft