Podkategórie

DSD Sprachdiplom

Dňa 4.októbra 2012 sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave , pred budovou veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecka, konalo slávnostné odovzdávanie diplomov nemeckej jazykovej skúšky I. stupňa  ( Sprachdiplom - DSD I.  ) . Úspešnými boli študentky V.A triedy , ktoré si pod vedením lektorky nemeckého jazyka M. Bachen a vyučujúcej Mgr. D. Jánošíkovej , prevzali z rúk veľvyslanca SRN Dr. Axela Hartmanna dlho vytúžené diplomy.

Diplom DSD udeľuje Konferencia ministrov kultúry Spolkovej republiky Nemecko. Žiaci môžu tento diplom získať po absolvovaní študijného programu DSD a po úspešnom vykonaní skúšky.

Celá slávnosť sa niesla v duchu veľmi príjemnej uvoľnenej atmosféry. Všade naokolo bolo cítiť nefalšovanú radosť prítomných z dosiahnutého úspechu.

 Úspešným študentkám srdečne blahoželáme a želáme veľa síl, energie a šťastia pri ďalších skúškach.

 Mgr. Diana Jánošíková