Podkategórie

ECO TOUR

Žiaci 1. ročníka sa zúčastnili predstavenia Tomasa Puskailera a Martina Madeja ECO TOUR. Hravou formou sa poučili o dôležitosti separovania odpadu, šetrení energiami a ochrane životného prostredia.