Podkategórie

Ekohoteláci úspešní v súťažiach „Tajomstvo Stromu 2017“ a „Moja voľba 2017“

Ekohoteláci sa po druhýkrát zúčastnili výtvarnej a literárnej súťaže, ktorú vyhlásilo občianske združenie Strom života.

Do výtvarnej súťaže Tajomstvo stromu 2017 sa zapojilo až 363 stromákov z 58 Klubov.

Kristína Balážová z 1. D triedy vyhrala výtvarnú súťaž a Barbora Mráziková získala uznanie poroty.

Do  literárnej súťaže sa zapojilo 12 Klubov so 46 dielami. Súťažiaci sa zamýšľali nad klimatickými zmenami, neúnosným čerpaním prírodných zdrojov, konzumným spôsobom života a nad pokračujúcou devastáciou životného prostredia.

V literárnej súťaži Moja voľba 2017 získala uznanie poroty Katarína Kubalová z 1. C triedy za báseň „Slepí ľudia“.

 

Všetky dievčatá získali diplomy a Kristína za víťazstvo aj pekné vecné ceny.

Dievčatám blahoželáme k úspechu a prajeme veľa tvorivých nápadov.

 

Báseň  Slepí ľudia