Podkategórie

Ekotopfilm - Envirofilm v Piešťanoch

Vo štvrtok 8. februára 2018 sa v Elektrárni Piešťany žiaci 1. B triedy zúčastnili prezentácie filmov medzinárodného festivalu o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm – Envirofilm.

Filmy boli zamerané na tému ekológie, vedy, nových technológií, ochrany životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Okrem fascinujúcich a dychberúcich dokumentárnych filmov z celého sveta boli pripravené zaujímavé a inšpiratívne sprievodné prednášky a diskusie. 

Medzinárodný filmový festival má takmer polstoročnú tradíciu. Na území bývalého Československa sa festival Ekotopfilm po prvýkrát uskutočnil už v roku 1974 a je tak najstarším filmovým festivalom s environmentálnou tematikou na svete.

Nosnou myšlienkou aktuálneho ročníka bola myšlienka "Na konci evolúcie nie je krása". „Kampaň vychádza z doby antropocénu, teda geologického obdobia, ktoré je závažne poznačené ľudskou činnosťou. Vizuálne sa zamýšľal nad evolúciou, rastlinami, živočíchmi, ktoré sa budú musieť prispôsobiť zničeným ekosystémom, ak ľudstvo včas nezakročí v pustošení životného prostredia.


Odpadové hospodárstvo, smart cities, národné parky, trvalo udržateľná móda, či otázka plytvania jedla. Toto všetko sú témy, ktorým sa dokumentárne filmy venovali.

Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja.