Podkategórie

ERASMUS+

Aj keď momentálne cestovať do iných krajín nemôžeme, napriek tomu Erazmus+ mobility fungujú.

Od 24. do 26.11. 2021 budeme  online „cestovať“ a spoznávať  Poľsko , kde na nás čakajú aj  partneri z Talianska a Švédska.

Počas troch dní budeme nadobúdať nové zručnosti v rámci projektu SKILLS FOR THE FUTURE v anglickom jazyku.

Tešíme sa na nové priateľstvá.

ERASMES+ POSTER 2021