Podkategórie

EXPERT

Podľa pravidiel súťaže  EXPERT  študenti hotelovej akedémie  získali čestný titul TOP EXPERT a titul EXPERT.

G R A T U L U J E M E  !