Podkategórie

GAUDEAMUS IGITUR IUVENES DUM SUMUS

Radujme sa teda pokiaľ sme mladí..... Náročný maturitný týždeň skončil. Pre niekoho lepšie, pre niekoho horšie. Ale je tu záver spoločnej päťročnej práce a úsilia profesorov i študentov. Prišiel čas využiť získané vedomosti a zručnosti v praktickom živote.