Podkategórie

Hoteláci z Piešťan užívali lyžiarsky kurz

V dňoch 10. - 15.03.2024 sa študenti I. ročníka v počte 93 zúčastnili lyžiarskeho výchovno-vzdelávacieho kurzu v zimnom lyžiarskom stredisku Jasná juh - sever.

Plánovaný program im zabezpečovali naši učitelia - PaedDr. Peter Berlanský, PhD. (vedúci kurzu), Mgr. Richard Kopál, Mgr. Kristína Kudriová, Mgr. Katarína Bukovanová, Ing. Elena Sklárová, Ing. Jana Baďurová, lekár kurzu bol MUDr. Marián Pamula. Žiaci boli rozdelení podľa lyžiarskej výkonnosti do siedmych družstiev pričom päť družstiev viedli domáci inštruktori. Ubytovacie a stravovacie služby zabezpečila horská chata Kosodrevina.