Podkategórie

Informatická súťaž iBobor

Vo štvrtok12. novembra 2020 sa všetci žiaci prvých ročníkov zúčastnili informatickej súťaže iBobor. Tento rok prebiehala súťaž dištančnou online formou.

Čo je ibobor? V roku 2004 založila prof. dr.ValentinaDagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Naši žiaci súťažili v súťažnej kategórii Junior. Súťaž pozostávala z piatich ľahkých, piatich stredne náročných a piatich ťažkých úloh. Na vyriešenie bolo vyhradených 40 minút.

Úspešnými riešiteľmi sa stali 11 žiaci: z 1. A triedy – Križáková Paulína, Prelovská Nikola, OzimákováSabína, Zelísková Patrícia, z 1. B triedy –Bendlová Emma, z 1. C triedy –Kepsha Boris, Šimo Jakub, Danišová Adiana, Hubová Liana Margaréta, Pechová Liana, Tomašovičová Erika. Z pomedzi úspešných riešiteľov dosiahla najvyšší 88. percentilSabínaOzimáková z 1. A triedy.

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ostatným žiakom ďakujeme za účasť v súťaži.