Podkategórie

KOŽAZ

V dňoch 27. - 29.05.2024 absolvovali študenti III. ročníka v okolí Piešťan trojdňový kurz so zameraním na prvú pomoc, civilnú ochranu, spôsoby evakuácie obyvateľstva, protipožiarnu a protichemickú ochranu, orientácia a  pobyt v prírode, turistika, rozdelenie zbraní, branno-športové aktivity a možnosti ich využitia v CR.