Podkategórie

Letná literárna čitáreň

Posledné dni šk. roka 2021/2022 si žiaci 1. ročníka spestrili denné aktivity letnou literárnou čitárňou v príjemnom prostredí areálu školy. Čítali knihy od súčasných slovenských prozaikov podľa výberu žiakov.