Podkategórie

Letná stáž v luxusných hoteloch v Španielsku

Dňa 14.novembra 2023 sa na našej škole  konala prednáška agentúry La Sisa Agencia o možnostiach letnej prázdninovej praxe v hoteloch, reštauráciách a iných gastronomických zariadeniach v španielskej Andalúzii a na  ostrove Mallorca.

Na prezentácii, ktorú pripravila pani Viktória Šályová  z agentúry sa zúčastnili študenti 3. a 4. ročníka. Z prezentácie sa študenti  dozvedeli dôležité informácie o náplni práce, pracovnom čase a odmene za prácu v sieti  hotelov IKOS.

Prezentáciu sprostredkovala vyučujúca Mgr. Diana Jánošíková.