Podkategórie

Ľudmila Sílešová

Pôsobila na škole v rokoch 1963 - 1986. Významnou postavou v odbore prípravy pokrmov a jedál bola a zostane pani Sílešová. Svojim pôsobením na žiakov pripravovala dokonalú atmosféru pri odhaľovaní kuchárskeho umenia, vyvolávala túžbu po poznaní. K významnému životnému jubileu sme popriali našej bývalej kolegyni veľa zdravia a životného optimizmu.