Podkategórie

Matematický klokan

19. marca 2018 sa 96 žiakov našej školy zapojilo do medzinárodnej  súťaže Matematický klokan.  V tento deň súťažilo spolu na 1453 školách  67 000 žiakov. Úlohy Matematického klokana poznajú v 74 krajinách sveta na štyroch kontinentoch. Na Slovensku ich za 20 rokov riešilo už 1 260 400 žiakov.
Naši žiaci súťažili v kategórii Kadet 012 (1. a 2. ročník) a v kategórii Junior 034

(3. a 4. ročník).

Úspešnými riešiteľkami v kategórii  Kadet boli  Klčová Dominka žiačka 2. B triedy, ktorá sa  umiestnila medzi 240 najlepších z celkového počtu 3000 súťažiacich s percentilom 91,5 v danej kategórii a  Simona Žáková žiačka 1. D triedy s percentilom 89. V kategórii Junior boli úspešnými riešiteľkami dve žiačky s rovnakým percentilom 83 a to Kratochvílová Bianka žiačka 4. C triedy a Pokrývková Nina žiačka 4.A triedy.

Všetkým úspešným riešiteľkám srdečne blahoželáme!