Podkategórie

Matematický klokan

Vo štvrtok 21. marca 2019 sa konala medzinárodná súťaž Matematický Klokan. V tento deň súťažilo spolu 6 115 035 žiakov.

Do tejto medzinárodnej súťaže sa zapojilo aj 81 našich  žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách Kadet 012 a Junior 034.

Úspešnými riešiteľmi v kategórii Kadet boli Marek Záhorák, žiak 2.B triedy s počtom bodov 82, čo znamená v jeho prípade , že 86,9 % žiakov malo menej bodov.  V kategórii Junior s celkovým počtom bodov 70 sa umiestnila Dominika Klčová, žiačka 3.B triedy,  v jej prípade 81,6 % žiakov malo menej bodov a následne  Ozimák Sebastián taktiež žiak 3. B s celkovým počtom bodov 68 v kategóri Junior, čo znamená, že 78,9 %  žiakov malo menej bodov.

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!