Podkategórie

Matematický klokan

V tomto školskom roku sa zapojilo do medzinárodnej súťaže Matematický klokan 41 žiakov z našej školy. Najlepšie výsledky dosiahla žiačka 2. A triedy Margaréta Orviská, ktorá získala 102 bodov za správne vyriešené úlohy,  dosiahla úspešnosť 85% a stala sa školským šampiónom.

Diplom úspešného riešiteľa dostáva 20 % najúspešnejších súťažiacich a medzi nich sa zaradili Zuzana Blahová z 1.B triedy s celkovým počtom bodov 97 za správne vyriešené úlohy a Emma Panáková z 3.C triedy s celkovým počtom bodov 91.

Gratulujeme a zároveň veľká vďaka patrí aj všetkým zúčastneným.