Podkategórie

Možnosti štúdia na FEM SPU v Nitre

Dňa 16.3.2023 naši študenti V. ročníkov absolvovali prednášku o možnosti štúdia na jednej z najväčších fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre v akademickom roku 2023/2024.  Ku zaujímavostiam patrí možnosť študovať bezplatne  aj čínsky jazyk. FEM SPU v Nitre poskytuje priestor pre všestranný rozvoj mladej osobnosti a talentu študenta.