Podkategórie

Návšteva pána veľvyslanca Nemeckej Spolkovej republiky na Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch

      Pod záštitou Ministerstva kultúry a školstva Nemeckej Spolkovej republiky  prebieha na Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch  tretí rok  výučba nemeckého jazyka na získanie  Nemeckého jazykového diplomu (DSD).

             Požiadavky, ktoré sa kladú na žiakov a učiteľov sú veľmi náročné. Žiaci musia zvládnuť počutý text s vysokým stupňom abstrakcie a musia zvládnuť čítaný text  Je tu ďalej požiadavka vedieť sa písomne i  ústne , gramaticky správne, lexikálne a štylisticky zrozumiteľne vyjadriť t.j. zvládnuť referát, seminárnu prácu a v neposlednej miere požiadavka disponovať primeranými vedomosťami o krajine, jej kultúre, ľuďoch a ich spôsobe života.

             Nemecký jazykový diplom  platí ako doklad o jazykových znalostiach, ktoré postačujú na prijatie na štúdium na nemeckej vysokej škole. Keďže je slovenská maturita uznaná ako ekvivalent nemeckej „ Abitur“, môže byť absolvent nemeckého jazykového diplomu imatrikulovaný na nemeckej škole bez ďalších jazykových  skúšok. Nemecký jazykový diplom je uznávaný aj v kruhoch nemeckého priemyslu a je v nich často považovaný za dôkaz pokročilých znalostí nemeckého jazyka.


              Pri tejto príležitosti dňa 10.01.2010 navštívil Hotelovú akadémiu Ľudovíta Wintera v Piešťanoch nemecký veľvyslanec  Dr. Axel Hartmann. Po prehliadke školy, besede so študentmi, poprial škole a študentom veľa úspechov pri výučbe nemeckého jazyka .

              Po prijatí pánom viceprimátorom mesta Piešťany, Ing. Timotejom Mištinom sme sa s pánom veľvyslancom rozlúčili.Odkaz na článok v PT