Podkategórie

Návšteva v Lycée des Métiers Jules Le CESNE vo francúzskom Le Havre

Od 18. – 26. marca , 2011 , Le Havre vo Francúzsku stalo sa  miestom  stretnutia 38 študentov a 17 učiteľov  z Bulharska, Česka, Poľska, Slovenska ,Turecka a Francúzska . Všetky tieto krajiny sú zapojené  do dvojročného  projektu Comenius   s názvom „ Hospitality is our priority“.

Odkaz na článok

Odkaz na článok

Odkaz na článok