Podkategórie

Nemčina

V dňoch 10.10.2011 až 31.01.2012 sa konala súťaž Slovenského zväzu učiteľov nemčiny, pod názvom : „ Všetko nemčina, alebo čo? ".

V tejto súťaži hľadali žiaci I.A a I.B nemecké slová v slovenskom jazyku.
Svoje výsledky prezentovali kreatívnym spôsobom, za čo boli žiačky I.A triedy Jana Belejová a Linda Hnátová ocenené mimoriadnou cenou za kreativitu.

Srdečne blahoželáme!


Vom 10.10.2011 bis 31.01.2012 fand ein Wettbewerb des Slowakischen Deutschlehrerverbandes statt. Bei " Alles Deutsch oder was?" machten sich die Schueler der I.A und I.B Klassen auf die Suche nach deutschen Woertern in der slowakischen Sprache. Ihre Ergebnisse präsentierten sie auf kreative Art und Weise.
Die Schuelerinnen der I.A Klasse, Jana Belejová und Linda Hnátová wurden dafuer mit einem Preis ausgezeichnet.

Herzlichen Glueckwunsch!