Podkategórie

Odborná exkurzia v Bratislave

Deň po externej časti maturitnej skúšky z cudzích jazykov 17. 03. 2011 sa zúčastnili žiaci 5. ročníka na odbornej exkurzii v Bratislave. Počas exkurzie navštívili špičkové hotelové zariadenia v Bratislave a v okolí. Vo Vrakúni novootvorený boutique Hotel Chateau Amade ***** a hotel Sheraton ***** v Bratislave. Počas týchto prehliadok boli žiaci informovaní nielen o hotelových zariadeniach, ale aj o trendoch v hotelierstve a v cestovnom ruchu.

V popoludňajších hodinách navštívili Národnú Radu Slovenskej republiky, kde sa dozvedeli o histórii a súčasnosti zákonodárneho zboru SR.

Večený program patril divadelnému predstaveniu Dom v stráni v Slovenskom národnom divadle s výborným hereckým obsadením, pričom žiaci ukončili deň s príjemným umeleckým zážitkom.