Podkategórie

Odborná exkurzia v Chateau Modra

Dňa 22. októbra 2012 sa žiaci III. C triedy HAĽW zúčastnili odbornej exkurzie v Chateau Modra. So záujmom si prezreli výrobňu a expedíciu vína. Veľmi pútavá bola prednáška Dr. Mancela, konateľa spoločnosti víno Nitra, o novej legislatíve označovania vín na Slovensku.