Podkategórie

Olympiáda v anglickom jazyku

V utorok 26.11. 2019  sa popoludní v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Šesť študentov súťažilo v písomnej časti -  úlohy z gramatiky, slovnej zásoby a čítania s porozumením a v ústnej časti, kde bolo ich úlohou porozprávať príbeh na základe vizuálneho podnetu a rolová úloha s učiteľom. Zúčastnili sa  študentky z 1.A Alžbeta Feješová a Lucia Obertová, z 2.A Tereza Chladná a Nina Tináková, z  3.C M&aa cute;ria Rožeková, a Júlia Havalová zo 4.B. Na prvom mieste sa v kategórii 2A umiestnila Nina Tináková z 2.A, v kategórii 2B  Mária Rožeková z 3.C. Víťazkám blahoželáme a  držíme palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 15.1. 2020.