Podkategórie

Prečo Fair Trade

V rámci stredoškolskej odbornej činnosti sme sa zamerali na problematiku Fair Trade vo svete a na Slovensku. V škole aj mimo nej sme zrealizovali prieskum, ako sú ľudia informovaní a čo vedia o tejto problematike. Na základe výsledkov prieskumu Vám prinášame rozhovor s pánom Dušanom Jamrichom, ktorý zodpovedal na niekoľko položených otázok.

A prečo Fair Trade?

Je to  forma spravodlivého obchodu, ktorý podporuje ekonomiku krajín tzv. Juhu (Južná Amerika, Ázia, Afrika). Špecializované organizácie dovážajú poľnohospodárske a iné produkty, ktoré kupujú za „férové ceny“ priamo od producentov. Producenti dostanú za vyprodukované suroviny spravodlivo zaplatené, nezávisle od cien na svetových trhoch. Takýmto spôsobom majú ľudia v rozvojových krajinách možnosť postarať sa sami o seba a o svoje rodiny, zaistiť si svoju existenciu a dostupnosť aspoň základnej zdravotnej starostlivosti a vzdelania. A my v Európe získame kvalitné potraviny pestované s ohľadom na životné prostredie so zárukou pôvodu.  Na slovenskom trhu je v súčasnosti v ponuke 58 značiek fairtrade, čo predstavuje asi 289 produktov.

 

Na Slovensku tento počet postupne stúpa a tiež rastie záujem ľudí o takéto produkty. Preto som zisťovala aj názor predávajúcich sa túto situáciu. Následne vám ponúkam krátky rozhovor s majiteľom obchodíku Nina.

 

Mohli by ste sa v skratke predstaviť?

Volám sa Dušan Jamrich. Pochádzam z Nového Mesta nad Váhom a vlastním obchodík Nina so

zdravou výživou.

Čo vás inšpirovalo k podnikaniu a ako ste sa dostali k myšlienke podnikať v oblasti zdravej výživy?

K podnikaniu v oblasti zdravej výživy ma priviedli zdravotné problem, preto som sa rozhodol zmeniť stravovanie a neskôr som sa rozhodol v tom začať aj podnikať.

Kde ste sa dozvedeli  o Fair Trade?

Fair Trade mi predstavil dealer, ktorý tieto výrobky ponúkal.

Mohli by ste nám  povedať niečo o Fair Trade

Fair Trade je podľa mňa spravodlivé obchodovanie a znamená viac financií pre farmárov, znižuje chudobu  a rovnomerne rozdeľuje zisk. Zároveň sa touto formou obchodu vytvárajú zdroje , ktoré je možné využiť na rôzne projekty potrebné na miestny rozvoj napr. budovanie škôl, čističiek vôd, či inej infraštruktúry.

Prečo ste sa rozhodli odoberať produkty Fair Trade, a aké iné značky produktov ponúkate?

Produkty Fair Trade odoberám napriek vyššej cene z presvedčenia, že si myslím, že je to jeden z nástrojov na odstránenie príjmovej nerovnosti vo svete. Predávam hlavne značky fi.Vivani a väčšinou sú to výrobky z kakaa čiže čokolády.

Odoberáte produkty aj od slovenských farmárov?

Áno, odoberám aj výrobky od slovenských farmárov.  Týmto sa snažim pomôcť v ich rozvoji.

Myslíte si, že je dostatočný záujem o produkty Fair Trade na Slovensku/ vo vašom okolí?

Záujem o tieto produkty je nedostatočný, nakoľko ľudia majú málo informácií.

Poznáte aj iné prevádzky v okolí, ktoré ponúkajú tieto výrobky?

Bohužial iné prevádzky nepoznám.

Ďakujem za rozhovor.

Petra Jamrichová  V.B