Podkategórie

Prednáška o ľudských právach

V utorok 7.5. sa na pôdu našej školy vrátila absolventka Kristína Galieriková, ktorá študuje na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Realizovala vzdelávaciu aktivitu pre študentov tried 3.B a 3.C. V rámci fakultného predmetu s názvom Klinika ľudských práv  sa venovala téme - zákaz diskriminácie v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva. Problematika diskriminácie je medzi ľuďmi čoraz viac rozšírená, a preto sa snažila určitou osvetou a získaním poznatkov o danej problematike prispieť k formovaniu a väčšej tolerancii vzťahov medzi žiakmi. Zamerala  sa na právnu úpravu zákazu diskriminácie - Ústava SR, antidiskriminačný zákon a nedostatky právnej úpravy v danej problematike. Sme radi, keď sa k nám vracajú naši absolventi a odovzdávajú svoje poznatky našim študentom.