Podkategórie

Prednáška o programe HOREC

Vo štvrtok 17. októbra 2019 konzultant firmy Asseco Solutions Slovensko pán Lukáš Danay uskutočnil pre žiakov štvrtého ročníka prednášku o hotelovom rezervačnom systéme, ktorej cieľom bolo aplikačné využitie hotelového rezervačného systému Horec. Žiaci sa názorným spôsobom dozvedeli o možnostiach využitia programu v praxi a inováciách, ktoré sa v programe Horec uplatňujú.