Podkategórie

Prednáška o systémoch HOREC a BLUEGASTRO

V pondelok 27. februára 2023 konzultant firmy Asseco Solutions Slovensko pán Lukáš Danay uskutočnil pre žiakov štvrtého ročníka prednášku o hotelovom rezervačnom systéme Horec a reštauračnom systéme Bluegastro.

Cieľom prednášky bolo aplikačné využitie hotelového rezervačného systému, ktorý zjednodušuje prácu recepcie, sumarizuje informácie o návštevách, ponúka užitočné štatistiky a manažérske výstupy pre ďalšie rozhodovanie. Systém Bluegastro drží krok s najnovšími trendmi v gastronómii aj s pokrokovými technológiami - bezchybnú prevádzku kaviarní, barov, reštaurácií, reštauračných sietí, aquaparkov, wellness centier, hotelových prevádzok, jedální a je pripravený splniť všetky požiadavky zákazníka.

Žiaci sa názorným spôsobom dozvedeli o možnostiach využitia programov v praxi a inováciách, ktoré sa v programe Horec a Bluegastro uplatňujú.