Podkategórie

Prednáška

Dňa 22.11. žiaci absolvovali zdravotnú prednášku na tému rakovina a rizikové faktory jej vzniku.