Podkategórie

Protidrogová prevencia

V utorok 12.3. našich študentov navštívil odborný poradca komisára pre deti pán PhDr. Miroslav Schlesinger, ktorý priblížil tematiku drog formou vlastných skúseností z pohľadu prevencie kriminality a psychológie. Študenti sa dozvedeli konkrétne príbehy závislých ľudí, účinky drog na mozog človeka,  ale aj vplyv žuvacieho tabaku na náš organizmus.  Venoval sa aj téme duševného zdravia a sebaúcty.