Podkategórie

Prváci súťažili

Dňa 16. júna 2014 sa uskutočnila súťaž žiakov prvého ročníka v písaní textu na PC s korekciou. Súťaže písania na presnosť a rýchlosť sa zúčastnilo 16 žiakov - postupujúcich víťazov triednych kôl. Najlepšie umiestnenie dosiahli žiaci: Vrábel Adam, Brestovanská Lenka a Bojňanská Erika. Všetkým ďakujeme a srdečne blahoželáme k dosiahnutému výkonu.

Gratulácia a poďakovanie patrí aj ďalším zúčastneným: Divinec Peter, Fazekašová Natália, Forrová Lea, Gáliková Petra, Garaiová Viktória, Kováčová Patrícia, Masárová Lucia, Matejka Christian, Orihel Matúš, Sčípa Marek, Silná Barbora, Szalayová Barbora a Vrábeľová Diana.