Podkategórie

Rok 2023 - Európsky rok zručnosti

9. máj je jedným zo symbolov Európskej únie a každoročne v tento deň začína „nový“  rok, ktorému Európska únia určí jeho poslanie. Dnes,  9.mája 2023 začína oficiálne Európsky rok zručností.

Na základe dohody medzi inštitúciami Európskej únie sa Európsky rok zručností , ktorý potrvá od mája 2023 do mája 2024, bude usilovať o zvýšenie konkurencieschopnosti Európy a riešenie nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami na trhu práce.

Jeho cieľmi sú:

- inšpirovať predovšetkým zamestnávateľov a zainteresované strany, aby investovali do rozvoja zručností a širokú verejnosť, aby        viac premýšľala o svojich zručnostiach,

- sprístupniť získanie nových zručností každému, bez ohľad na jeho súčasnú úroveň zručností – cieľom je osloviť všetkých ľudí.

Zručnosti, kompetencie a postoje v konečnom dôsledku umožňujú ľuďom nájsť naplnenie vo svojom živote  a prispôsobiť sa  rýchlo sa meniacim podmienkam nad rámec uplatnenia sa na trhu práce.

Najnovšie prieskumy naznačujú, že každý tretí pracovník v EÚ nemá základné digitálne zručnosti, napriek tomu sa len 37 % dospelých pravidelne zapája do odbornej prípravy. Už v roku 2021 chýbali ľudia v 28 profesiách – od leteckej dopravy a zdravotnej starostlivosti až po inžinierstvo a informačné technológie. Rastie dopyt  po vysokokvalifikovaných, ako aj nízko kvalifikovaných pracovníkoch.

Týka sa to vodičov kamiónov, čašníkov aj zamestnancov letísk. Rovnako aj ošetrovateľov, inžinierok či informatičiek. Od pracovníkov bez kvalifikácie až po absolventov univerzít – Európa potrebuje všetkých! Preto musíme oveľa intenzívnejšie investovať do odborného a ďalšieho vzdelávania,” povedala Ursula von der Leyen, predsedníčka Európskej komisie počas tohtoročného príhovoru o stave Únie.

Zručnosti, či už odborné alebo sociálne, technické alebo kľúčové, pomáhajú dospelým zvládať súčasné krízy a umožňujú im lepšie si uvedomiť svoj potenciál v rámci spoločnosti.

Učenie sa novým zručnostiam je celoživotná cesta a nemalo by sa skončiť v škole. Každý by sa mal cítiť oprávnený  rozvíjať a učiť sa nové zručnosti – zručnosti, ktoré budú žiadané, pretože Európa prechádza  na nové  dynamické,  ekologické a digitálne hospodárstvo.

Európska únia pri otvorení Európskeho dňa zručností pripravila oficiálne podujatie, ktoré sa bude konať  v Cité des Métiers v Bruseli a pre širšiu účasť bude vysielať naživo online. Bude to hybridné podujatie na viacerých miestach, ktoré sa bude snažiť osloviť čo najviac ľudí.

Online živý prenos môžete sledovať od 14.00 – 16.00 hod po registrácii na odkaze:

https://www.europeanyearofskills-festival.com/en