Podkategórie

Školská literárna súťaž

V mesiaci marec pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana bola vyhlásená  pre žiakov 1.- 4. ročníka  školská literárna súťaž v tvorbe krátkych vtipných a pútavých príbehov na tému S úsmevom je svet krajší. Porota zložená z vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry v mesiaci apríl pozorne prečítala všetky príbehy žiakov, ktorí sa do súťaže zapojili, a vyhlásila naledujúce výsledky:

1. miesto M. Fischerová IV.A

2. miesto M. Ješková I.A

3. miesto S. Bašová III.B

Víťazom srdečne blahoželáme a ostatným žiakom ďakujem za účasť a želáme veľa inšpiratívnych nápadov vo vlastnej tvorbe.