Podkategórie

ŠPORTOVÉ A TELOVÝCHOVNÉ AKTIVITY

Žiaci počas dvoch dní, 26. 6. 2023 a 27. 6. 2023 sa aktívne zabávali a športovali vo vybíjanej, futbale, volejbale a bedmintone. K      úspešnému priebehu prispelo aj výborné počasie a záujem žiakov o pohyb a šport. Tieto aktivity zorganizoval Mgr. Kopál.