Podkategórie

SÚŤAŽ "MILUJEME GASTRONÓMIU"

Vo viacúčelovej sále sa v dňoch 26. 6. 2023 a 27. 6. 2023 uskutočnila vedomostno-zábavná súťaž pod vedením vyučujúcich Mgr. Burzalová a Mgr. Školková. Počas súťaže si žiaci overovali vedomosti z oblasti gastronómie. V utorok sa žiaci zaoberali prípravou a servírovaním palaciniek.

Výsledky súťaže boli nasledovné:

1.       miesto           žiaci I. B

2.       miesto           žiaci I. A

3.       miesto           žiaci I. C