Podkategórie

Súťaž - Mladý záchranár

V stredu 22.06.2022 sa piati študenti z III.D triedy zúčastnili celodennej súťaže ,, Mladý záchranár " pod záštitou župana TTSK Ing. Jozefa Viskupiča. Po veľmi dobrých výkonoch,  pri riešení veľmi dobre pripravených ôsmych  a hodnotených stanovištiach sme sa umiestnili so 24 štartujúci družtiev stredných škôl na peknom 13. mieste. Gratulujeme!