Podkategórie

Súťaž "Písanie textu na počítači s korektúrou"

Dňa 13. júna 2017 zorganizovali učitelia teoretických odborných predmetov Ing. Lipková a Ing. Padošová súťaž pre žiakov I. ročníka z predmetu Administratíva a korešpondencia v písaní textu na počítači s korekciou.

Pri hodnotení výkonov sa zohľadňovala rýchlosť a presnosť písania.

Za jednotlivé triedy boli nominovaní víťazi triednych kôl, ktoré prebehli v mesiaci máj na hodinách ADK:

 

I. A  - Kožík Dominik,  Švaljenová Kristína, Bečková Ema, Salviany Christopher

I. B – Matúšová Jasmína, Lomenová Svetlana, Majčíková Kristína, Ilenčíková Simona

I. C – Sedláčková Sabína, Bachratá Saskia, benkovský Samuel, Kubalová Katarína

I. D – Nečníková Denisa, Macharová Natália, Benko Filip, Švihoríková Radka

 

Účastníci súťaže písali 10 minút neznámy text s možnosťou opravy. Podľa dosiahnutých výsledkov boli víťazmi títo žiaci:

 

Umiestnenie

 

 

1. miesto

Kožík Dominik

I. A

2. miesto

Majčíková Kristína

I. B

3. miesto

Bachratá Saskia

I. A

 

Víťazom a všetkým zúčastneným žiakom k dosiahnutým výsledkom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.