Podkategórie

Súťaž v písaní na osobnom počítači

Pod záštitou predmetovej komisie teoretických odborných predmetov sa 30. mája 2011 konal 1. ročník celoškolského kola v písaní na osobnom počítači. Učitelia predmetu administratíva a korešpondencia vybrali zo žiakov 2. ročníka 20 najlepších, ktorí súperili v odpise textu.

Výsledková listina:

1.  Matej Weinfurt              II. B     212,8 ČÚ/min.

2.  Miroslava Jamrichová     II. C     212,3 ČÚ/min.

3.  Katarína Niková             II. A     210,6 ČÚ/min.

 

Poďakovanie patrí gestorkám súťaže Ing. Dagmar Padošovej a Ing. Alene Lipkovej za komplexnú organizáciu súťaže.

 

Ladislav Blaškovič