Podkategórie

SÚŤAŽ V PRESNOSTI A RÝCHLOSTI PÍSANIA NA PC

V dňoch 26. 6. 2023 a 27. 6. 2023 zrealizovali vyučujúce Ing. Lipková a Ing. Rumanová pre triedy I. A, I. B, I. C a I. D súťaž.

Kritériám súťaže vyhovelo 14 žiakov, pričom hodnotiacim kritériom bol počet čistých úderov za 1 minútu viac ako 105 a presnosť písania najmenej 99,50.

Súťaž sa skladala z 10-minútového odpisu neznámeho textu. Za každú chybu sa odpočítavalo 10 trestných bodov, pričom konečné umiestnenie záviselo od dosiahnutého percenta presnosti – t.j. do 0,50.

Výsledky boli nasledovné:

1.       miesto            Laura Keráková            I. C

2.       miesto            Linda Geletová             I. A

3.       miesto            Alexa Mulinková           I. A

Všetkým zúčastneným ďakujeme a úspešným súťažiacim srdečne gratulujeme.